ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτός ο ιστοχώρος («η περιοχή μας») είναι κύριος και χρησιμοποιείται από την Intergate intergate»), η οποία είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτύου. Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποίησης («όροι και διατάξεις») διέπουν τη χρήση της περιοχής μας από εσας που βρίσκεσται σε σύνδεση με το URL www.intergate.gr και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην περιοχή. Παρακαλώ διαβάστε τους ακόλουθους όρους και τις διατάξεις προσεκτικά, εάν δεν συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και τις διατάξεις, παρακαλώ να διακόψετε τη χρήση αυτής της περιοχής. Το περιεχόμενο αυτής της περιοχής είναι: Πνευματικά δικαιώματα © 2006 Intergate. Διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα. Η αναπαραγωγή, η μεταφορά, η διανομή ή η αποθήκευση μέρους ή όλου του περιεχομένου αυτής της περιοχής με οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια της intergate είναι απαγορευμένη εκτός από σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. Με τη χρησιμοποίηση της περιοχής μας, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε να τηρήσετε καθώς και να δεσμευθείτε νόμιμα από τους όρους και διατάξεις και όλους τους εφαρμόσιμους νόμους και τους κανονισμούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτούς τους όρους και διατάξεις οποιαδήποτε στιγμή, που θα ισχύουν αμέσως με την ανακοίνωση των αλλαγών αυτών στην περιοχή μας. Αυτοί οι όροι και διατάξεις μπορούν να καλύψουν τις υπηρεσίες ή τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι προσωρινά ή μη διαθέσιμα ή που αναμένουμε να προσθέσουμε στο κοντινό μέλλον. Μερικά υπηρεσίες ή χαρακτηριστικά γνωρίσματα μπορούν να καλυφθούν από τους πρόσθετους όρους ή τους όρους που προκείπτουν από αυτούς τους όρους και διατάξεις.

Εμπορικά σήματα
Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής ρύθμισης, όλα τα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, τα συνθήματα, τα γραφικά, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα ονόματα υπηρεσιών είναι Αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα, μη καταγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών («σήματα») της
intergate. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών είναι η ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση οποιωνδήποτε σημάτων της intergate χωρίς σαφή γραπτή συγκατάθεσή μας είναι αυστηρά απαγορευμένη. Η πρόσβασή σας σε αυτήν την περιοχή δεν σας παρέχει οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε σήματα που εμφανίζονται στην περιοχή χωρίς την προγενέστερη γραπτή συγκατάθεση της intergate ή του τρίτου επ' αυτού. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το νομικό τμήμα μας με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@intergate.gr, Υπόψη: intergate ΝΟΜΙΚΟ TMHMA.

Πνευματικά δικαιώματα
Με την επιφύλαξη τυχόν διφορετικής ρύθμισης, όλα τα υλικά που εμφανίζονται στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, του σχεδίου περιοχών, της γραφικής παράστασης, των λογότυπων, των εικόνων, των ηχητικών και τηλεοπτικών συνδέσεων, καθώς επίσης και της επιλογής, της συνέλευσης και της ρύθμισης επ' αυτού, και όλου του λογισμικού είναι η ιδιοκτησία μας και προστατεύονται από τους ελληνικούς και τους διεθνείς νόμους πνευματικών δικαιωμάτων. Όλο το άλλο υλικό είναι  ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
Μπορείτε να δείτε, να μεταφορτώσετε, να τυπώσετε και να διατηρήσετε ένα αντίγραφο των σελίδων της περιοχής μας υπό τον όρο ότι
(1) η χρήση τέτοιων πληροφοριών σας από την περιοχή μας είναι για την ενημερωτική, προσωπική και μη εμπορική χρήση σας μόνο,
(2) εσείς δεν θα αντιγράψετε, δεν θα μεταφέρετε ή θα διαβιβάσετε τέτοιες πληροφορίες σε ένα άλλο πρόσωπο ή η οντότητα, να τις ταχυδρομήσουν σε οποιοδήποτε υπολογιστή δικτύων ή να τις μεταδώσουν ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά σε οποιαδήποτε μέσα,
(3) οποιοδήποτε αντίγραφο αυτών των πληροφοριών που κάνετε θα διατηρήσει όλες τις νομικές ειδοποιήσεις, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ιδιόκτητες ειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται εκεί μέσα, και
(4) δεν κάνετε καμία τροποποίηση τέτοιων πληροφοριών.
Εκτός από τους όρους όπως ρητώς παρέχονται ανωτέρω, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να χρησιμοποιήσετε, να μεταφορτώσετε, να φορτώσετε, να αντιγράψετε, να τυπώσετε, να επιδείξετε, να εκτελέσετε, να αναπαραγάγετε, να αναδημοσιεύσετε, να χορηγήσετε άδεια, να ταχυδρομήσετε, να διαβιβάσετε ή να διανείμετε οποιεσδήποτε πληροφορίες από την περιοχή μας γενικά ή εν μέρει χωρίς προγενέστερη γραπτή άδειά μας. Εάν επιθυμείτε να λάβετε την άδεια να ανατυπώσετε ή να αναπαραγάγετε οποιαδήποτε υλικά που εμφανίζονται στην περιοχή μας μπορείτε να έρθετε σε επαφή με μας στο
info@intergate.gr ή καλώντας μας στο 2811 750083. Θα είμαστε ευτυχείς να παραλάβουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας για τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες και οποιαδήποτε αναφορά υποβάλλετε σε μας μέσω της περιοχής μας. Όλες οι παραγγελίες προϊόντων, η αλληλογραφία εξυπηρετήσεων πελατών, τα θέματα απασχόλησης και οι έρευνες σχέσεων πελτών-προμηθευτών θα εξεταστούν όπως εμπιστευτικές. Όλες οι εκούσιες προτάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, οι ιδέες, οι έννοιες, η τεχνογνωσία ή οι τεχνικές που υποβάλλονται σε μας θα κριθούν για να την ιδιοκτησία τους σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο επόμενο τμήμα αυτών των όρων και διατάξεων.

Συνεισφορές χρηστών στην περιοχή μας
Μπορείτε στο μέλλον να είστε σε θέση να συμβάλετε το περιεχόμενο στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, τις απόψεις, τα άρθρα, τις συνδέσεις, το λογισμικό ή άλλα υλικά, και να επικοινωνήσετε με άλλους χρήστες της περιοχής μας χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσία πινάκων συνομιλίας ή δελτίων όπως μπορεί να προσφερθεί από καιρό σε καιρό στην περιοχή μας. Όλο το περιεχόμενο του υλικού ή οι επικοινωνίες που γίνονται στους τρίτους μέσω της περιοχής μας αναφέρεται σε αυτούς τους όρους και διατάξεις ως «περιεκτικότητα σε χρήστες.» Με την επιφύλαξη τυχόν διφορετικής ρύθμισης από μας εγγράφως, όλη η περιεκτικότητα σε χρήστες που διαβιβάζεται στην περιοχή μας ή μέσω των υπηρεσιών που προσφέρονται στην περιοχή μας θα κριθεί μη εμπιστευτική και μη ειδικευμένη. Με την αποστολή της περιεκτικότητας σε χρήστες σε μας ή μέσω των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε ότι μας ορίζετε σε, σε παγκόσμια βάση χωρίς περιορισμό και χωρίς πληρωμή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε σας, το εξολοκλήρου δικαίωμα, τον τίτλο και την κατοχή για την περιεκτικότητα σε χρήστες (συμπεριλαμβάνων χωρίς περιορισμό όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με την περιεκτικότητα σε χρήστες).
Η εταιρεία
intergate δεν δέχεται τις ιδέες ή τις προτάσεις από τους τρίτους/τους χρήστες της περιοχής μας κάτω από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις οποιουδήποτε είδους, ακόμα και εάν αυτό εκφράζεται ως είδος υπονοούμενου. Εάν στέλνετε στην intergate οποιεσδήποτε ιδέες, ή πληροφορίες, ή προτάσεις, ή άλλα υλικά («πληροφορίες»), συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστευτική σχέση όσον αφορά τις πληροφορίες, και ότι η intergate δεν έχει καμία υποχρέωση σε σας οποιουδήποτε είδους άσον αφορά τις πληροφορίες αυτές. Αποκηρύσσετε ρητώς και παραμερίζετε όλα τα δικαιώματα σε οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες ή ιδέες που υποβάλλετε στην intergate και συμφωνείτε ότι η intergate θα έχει το ελεύθερο να τις χρησιμοποιήσει με κάθε τρόπο χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση προς εσας. Δεν θα δημοσιεύσουμε το όνομά σας ή δεν θα κοινοποιήσουμε το γεγονός ότι υποβάλατε την περιεκτικότητα σε χρήστες σε μας εκτός αν:
(α) μας δοθεί η άδειά σας να χρησιμοποιήσετε το όνομά σας ή
(β) δηλώσετε εξαρχής ότι η περιεκτικότητα σε χρήστες που υποβάλλεται από σας θα δημοσιευθεί ή θα χρησιμοποιηθεί με το όνομά σας ή
(γ) πρέπει για να πράξουμε έτσι με βάσει οδηγιών νομικής αρχής.
Παρακαλώ θυμηθείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που αποκαλύπτονται στην περιοχή μας γίνονται δημόσιες πληροφορίες και πρέπει να ασκήσετε την προσοχή σας να μην αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες. Η περιεκτικότητα σε χρήστες στην περιοχή μας δεν αντιπροσωπεύει απαραιτήτως τις απόψεις ή τις γνώμες μας. Δεν είμαστε αρμόδιοι για οποιαδήποτε στοιχεία μεταβιβάζονται σε σας ή για επικοινωνίες μεταξύ των χρηστών, είτε στην περιοχή μας είτε μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει η περιοχή μας. Μπορείτε να χάσετε την πρόσβασή σας στην περιοχή μας και να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε παράνομο ή απαγορευμένο περιεχόμενο που παρέχετε στην περιοχή μας ή σε άλλους χρήστες, που περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε παραβίαση, δυσφημιστικά ή δυσάρεστα υλικά. Εάν ανακαλύψετε υλικό αυτής της φύσης στην περιοχή μας, παρακαλώ να μας ειδοποιήσετε άμεσα στο
2811 750083 ή στο info@intergate.gr. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια στοιχείων ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της περιοχής μας ή της επιβολής αυτών των όρων και διατάξεων. Δεν θα σώσουμε ή επιστρέψτε οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε χρήστες που υποβάλλεται σε μας ή μέσω της περιοχής μας. Παρακαλούμε να διατηρείτε αντίγραφο οποιασδήποτε περιεκτικότητας σε χρήστες υποβάλλετε στην περιοχή μας.

Απαγορευμένο περιεχόμενο
Συμφωνείτε ότι δεν μπορείτε να τοποθετήσετε στην περιοχή μας ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που προσεγγίζεται μέσω της περιοχής μας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που:
-Είναι προφανώς δυσάρεστος, όπως το περιεχόμενο που προωθεί το ρατσισμό, τη θρησκοληψία, την έχθρα ή τη φυσική ζημιά οποιουδήποτε είδους ενάντια σε οποιοδήποτε ομάδα ή άτομο
-Είναι ή θα μπορούσε να είναι επιβλαβής στους ανηλίκους, περιλαμβάνει ή απεικονίζει τους ανθρώπους κάτω από την ηλικία 18 κατά τρόπο σεξουαλικό ή βίαιο, ή ζητά τις προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω από 18 ετών
-Παρενοχλεί ή υποστηρίζει την παρενόχληση ενός άλλου προσώπου
-Περιλαμβάνει τη μετάδοση του ταχυδρομείου "σκουπιδιών", ή μαζικές επιστολές ή spamming ή περιλαμβάνουν την αποστολή του αναρμόδιου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τρίτους
-Προωθεί τις παράνομες δραστηριότητες ή διευθύνει ή περιέχει τις εκπαιδευτικές πληροφορίες για τις παράνομες δραστηριότητες όπως τα παράνομα όπλα παραγωγής ή αγοράς, συνωμοσία στις τρομοκρατικές πράξεις, παραβίαση της ιδιωτικότητας κάποιου, ή παροχή ή δημιουργία των ιών υπολογιστών
-Παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό μυστικό, τα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της δημοσιότητας ή άλλο δικαίωμα ιδιόκτητης ή πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους ή προωθεί ένα παράνομο ή αναρμόδιο αντίγραφο της εργασίας ενός άλλου προσώπου, όπως η παροχή των κλεμένων προγραμμάτων υπολογιστών ή των συνδέσεών τους, ή παρέχοντας τις πληροφορίες για να παρακάμψει εμπορικό λογισμικό
-Περιέχει κωδικούς πρόσβασης για προστατευμένες σελίδες, ή για ασφαλισμένες σελίδες
-Περιέχει πορνογραφικό υλικό οποιουδήποτε είδους ή πληροφοριών που είναι ψεύτικες ή παραπλανητικές, καταχρηστικές, απειλητικές, άσεμνες ή δυσφημιστικές
-Περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστών, αρχεία ή προγράμματα που σχεδιάζονται ή προορίζονται για να αναστατώσουν, να βλάψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, υλικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή για να βλάψουν ή να λάβουν την αναρμόδια πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία ή άλλες πληροφορίες οποιουδήποτε τρίτου
-Ζητά τους κωδικούς πρόσβασης ή τις προσωπικές πληροφορίες από άλλους χρήστες για εμπορικούς ή παράνομους λόγους
-Συμμετέχει στις εμπορικές δραστηριότητες ή/και τις πωλήσεις, όπως οι διαγωνισμοί, sweepstakes, τα σχέδια ανταλλαγής, διαφήμισης ή πυραμίδων, χωρίς προγενέστερη γραπτή συγκατάθεσή μας ή υποδύεται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπαλλήλου ή αντιπροσώπου μας.

Λογαριασμοί Υπηρεσιών Πρόσβασης (π.χ. e-mail, ftp κλπ).
Συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε κακή χρήση της πρόσβασης και των κωδικών πρόσβασης των υπηρεσιών πρόσβασης που σας προσφέρουμε. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε εσείς αποκλειστικά τον κωδικό πρόσβασής σας και ότι θα πάρετε όλες τις λογικές προφυλάξεις για να προστατεύσετε τη μυστικότητά του. Εάν έχετε καθιερώσει έναν λογαριασμό και έναν κωδικό πρόσβασης εξ ονόματος μιας οργάνωσης, και διάφοροι υπάλληλοι ή πράκτορες της οργάνωσης θα χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασης στην περιοχή μας, η οργάνωση συμφωνεί με ότι θα πάρει όλες τις λογικές προφυλάξεις για να προστατεύσει τον λογαριασμό συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του περιορισμού του κωδικού πρόσβασης στη μικρότερη πιθανή ομάδα και της αλλαγής του κωδικού πρόσβασης σε κανονική βάση και άμεσα κατά την περίπτωση που πρόσωπα με την πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης έχουν αποχωρήσει από την ομάδα.

Συνδέσεις και αποτελέσματα αναζήτησης
Η περιοχή μας μπορεί να περιέχει τις συνδέσεις με άλλες περιοχές ή να παραγάγει αυτόματα τα αποτελέσματα αναζήτησης που αναφέρονται ή συνδέουν με άλλες περιοχές. Η επιλογή μιας τέτοιας σύνδεσης κάποιας περιοχής τρίτων θα σας αναγκάσει να αφήσετε την περιοχή μας. Δεν ελέγχουμε ή δεν επικυρώνουμε τις συνδεμένες περιοχές τρίτων και δεν είμαστε αρμόδιοι για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεμένης περιοχής τρίτων, οποιασδήποτε σύνδεσης που περιλαμβάνονται σε μια συνδεμένη περιοχή τρίτων, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή αναπροσαρμογών σε τέτοιες περιοχές τρίτων. Δεν εγγυώμαστε, δεν αντιπροσωπεύουμε ή ελέγχουμε αν το περιεχόμενο αυτών των περιοχών είναι ακριβές, νομικό, μη επιβλαβές, ή απαλλαγμένο από ιούς ή άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στον υπολογιστή σας. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται σε σας μόνο ως ευκολία και διέπονται από τους όρους και τις διατάξεις εκείνης της ιδιαίτερης περιοχής τρίτων. Με τη χρησιμοποίηση της περιοχής μας στην αναζήτηση ή τη σύνδεση με μια άλλη περιοχή, συμφωνείτε και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε να έχετε οποιαδήποτε αξίωση από μας για οποιεσδήποτε προκύπτουσες ζημίες ή απώλειες. Εάν έχετε ένα πρόβλημα με μια σύνδεση από την περιοχή μας, εντούτοις, παρακαλώ να μας ειδοποιήστε άμεσα στο
info@intergate.gr.

Παραβίαση των όρων και των διατάξεων
Με τη χρησιμοποίηση της περιοχής μας, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι, κατά τη μόνη κρίση μας και χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση, μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην περιοχή μας, στους λογαριασμούς σας στην περιοχή μας και σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσφέρονται στην περιοχή μας, και μπορούμε να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχετε παράσχει εάν πιστεύουμε ότι το περιεχόμενο παραβιάζει ή είναι ασυμβίβαστο με τους όρους και διατάξεις ή την πρόθεσή τους, ότι η συμπεριφορά σας είναι αποδιοργανωτική, ή ότι έχετε παραβιάσει το νόμο, τα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα ενός άλλου χρήστη

Συμμόρφωση με τους νόμους
Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους εφαρμόσιμους νόμους, τα καταστατικά, τις διατάξεις και τους κανονισμούς σχετικά με τη χρήση περιοχής μας σας και τη χρήση σας των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω της περιοχής μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να εκθέσουμε τις πραγματικές ή αντιληπτές παραβιάσεις νόμου στις αρμόδιες αρχές. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε και να μας διατηρήσετε αβλαβής και να μας υπερασπίσετε ενάντια σε οποιαδήποτε αρχή διατηρώντας εσείς εξολοκλήρου την ευθύνη που είναι σχετική ή προκείπτει με την οποιαδήποτε παραβίαση νόμου που είναι σχετική ή προκείπτει από τη χρήση των λογαριασμών σας και της περιοχής μας.

Αποκηρύξεις
ΕΝΩ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΞΑΚΡΙΒΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΌΔΟΥΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ Η ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟ Η ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ Η ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Η ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΠΩΣ Η ΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Η Η ΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΧΩΡΙΣ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Η ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ. ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ, Η ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ, ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ Σ'ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΉ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΑΦΕΙΣ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ, ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΕΣ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΑΣ.

Περιορισμός της ευθύνης
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΑΣ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΡΗΤΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Η ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ, ΑΜΕΣΑ Η ΕΜΜΕΣΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ, ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΜΑΚΡΙΝΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Η ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η ΚΕΡΔΩΝ), Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ Η ΥΠΑΛΗΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ intergate ΈΧΕΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΘΕΊ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

Εφαρμόσιμος νόμος
Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική αγωγή που υποβάλλεται ενάντια σε μας θα κοινοποιηθεί από τους νόμους του ελληνικού κράτους, αδιαφορώντας για τη σύγκρουση των αρχών νόμου, της Συνθήκης Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση των αγαθών ή του νόμου συναλλαγών πληροφοριών υπολογιστών. Συμφωνείτε ότι η μόνη περιοχή αρμοδιότητας και ο τόπος για οποιαδήποτε προσφυγή στο δικαστήριο που προκύπτει από τη χρήση ή τις καταχωρήσεις σας που γίνονται στην περιοχή μας θα είναι δικαστήριο του ελληνικού κράτους. Εάν οποιαδήποτε παροχή μέσα στους όρους και τις διατάξεις θεωρείται άκυρη ή ανεκτέλεστη, τέτοια παροχή θα ακυρωθεί και όλες οι υπόλοιπες παροχές θα ανακληθούν.

Αποζημίωση
Με τη χρησιμοποίηση της περιοχής μας, συμφωνείτε να αποζημιώσετε εξολοκλήρου και να κρατήσετε την
intergate, τα υποκαταστήματά μας, θυγατρικές, τους μετόχους, τους ιδιοκτήτες, τους διευθυντές, τους πράκτορες και άλλους συνεργάτες και υπαλλήλους, αβλαβείς από οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση, αμοιβές συμπεριλαμβανομένων των λογικών πληρεξούσιων, που γίνονται από οποιοδήποτε τρίτο για λόγο που προκύπτει από τη χρήση περιοχής μας από σας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μιας σύνδεσης με μια άλλη περιοχή, του φορτώματος οποιουδήποτε περιεχομένου στην περιοχή μας, ή της παροχής από την intergate σε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μέσω της περιοχής μας.

Πνευματικά δικαιώματα © 2002- intergate

 

Αρχική  |  Καταχώρηση Ονόματος  |   Κατασκευή  |  Φιλοξενία  |   Προβολή  |   Multimedia  |   Μηχανογράφηση Επιχ. |   Επικοινωνία

Copyright © 2002-, intergate - Προσωπικά Δεδομένα - Όροι Χρήσης